Amsterdam Branchevereniging ABU heeft namens de uitzendbedrijven een akkoord bereikt met de belangrijkste vakbonden over vernieuwingen in de lopende cao. De lonen van uitzendkrachten stijgen volgens de nieuwe afspraken per 29 december dit jaar met 1,8%.

In de afspraken is ook de Wet werk en zekerheid verwerkt. In lijn met het sociaal akkoord zijn er voor uitzendkrachten met zogenoemde `korte contracten' (dag/week) meer zekerheden afgesproken.

Verder mogen per 1 juli 2015 maximaal zes contracten in maximaal vier jaar worden gebruikt. Het geeft de branche meer mogelijkheden `om binnen de nieuwe kaders flexibiliteit voor inleners en zekerheden voor uitzendkrachten te organiseren', stelt de ABU. 

De in 2012 gemaakte principeafspraak over de `inlenersbeloning' wordt per 30 maart 2015 ingevoerd. Uitzendkrachten krijgen dan vanaf de eerste dag een loon gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden van de inlener of (tijdelijke) werkgever. Voor groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt, oftewel een arbeidshandicap, blijft een apart loongebouw van toepassing.

Dit loongebouw geldt ook voor diegene die worden bemiddeld vanuit de Participatiewet en voor mensen die via de uitzendbranche van-werk-naar-werk worden begeleid. Ook geldt een apart loongebouw voor uitzendkrachten met een contract voor onbepaalde tijd.

Het Financieele Dagblad. (08-10-2014). Akkoord over vernieuwde cao uitzendkrachten: lonen stijgen 1,8%. (Bron: Lexis Nexis)

Deel deze pagina

Moet je met een flexcontract ook een hypotheek kunnen krijgen?

Moet een zzp’er een uitkering krijgen als hij of zij ziek is?

Hoe bouw je als zelfstandige pensioen op?

Wie betaalt scholing als je steeds van baan wisselt en hoe zorgen we dat die wisselingen goed op elkaar aansluiten? 

Volg ons