Het afgelopen half jaar vond het reflexlab plaats: een reeks van masterclasses georganiseerd door FNV Jong en CNV Jong, waarbij jongeren (leeftijd 20-35) vanuit verschillende invalshoeken bediscussieerde hoe de arbeidsmarkt voor flexwerkers er nu uitziet, en hoe deze er uit moet zien.

Na deze masterclasses zijn er projectgroepen gevormd, zo ook de groep ‘Baas over eigen arbeidsvoorwaarden’. Deze projectgroep, waar ik zelf onderdeel vanuit maak, heeft zich de afgelopen maanden ingezet om op 10 april een congres te organiseren. Na vele discussies kwamen wij er achter dat iedereen een andere kijk heeft op wat arbeidsvoorwaarden moeten inhouden, hoe deze moeten worden gevormd. Dit zijn echter wel belangrijke vraagstukken, zeker nu de arbeidsmarkt verandert en er steeds meer flexibele contracten bestaan.

Tijdens het congres staan daarom jongeren en arbeidsvoorwaarden centraal. Er zal geprobeerd worden om door middel van discussiegroepen vraagstukken te beantwoorden omtrent dit thema. Zo staat de bewustwording van arbeidsvoorwaarden centraal, de manier waarop arbeidsvoorwaarden tot stand komen, maar ook de inhoud van deze arbeidsvoorwaarden. Wat vinden jongeren belangrijk en wat zou er beter kunnen worden geregeld, met als aanvullende vraag, hoe?

We hopen als projectgroep dat ons congres een platform zal worden voor iedereen met een idee over flexcontracten en arbeidsvoorwaarden. Het zou fantastisch zijn als mensen door deze ochtend geïnspireerd raken en verder denken over deze onderwerpen!

Na afloop van het congres, zal ‘s middags de landelijke afsluiting plaats vinden van het Reflexlab. Hier zullen alle projectgroepen hun ideeën presenteren. Uiteraard wordt de middag afgesloten met een gezellige borrel.

De organisatie van deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door Seats2Meet. Zonder hen zou deze dag niet zijn gelukt. We zijn Seats2Meet dan ook erg dankbaar dat zij hun ruimtes voor ons beschikbaar stellen en dat ze ons helpen met de organisatie waar mogelijk. Als blijk van waardering zouden wij graag iedereen in hun cirkel willen uitnodigen om deze dag kosteloos bij te wonen (of een deel hiervan). Opgeven voor het congres kan via congres@reflexlab.nl. Hopelijk tot dan!

Nog eenmaal op een rijtje:

Wat: congres en afsluiting Reflexlab
Wanneer: 10 april 2015
Waar: Seats2Meet, Meetingplaza (Godebaldkwartier 20, Utrecht)
Hoe laat: congres 9.30 -13.00, afsluiting 14.00-18.00
Aanmelden: congres@reflexlab.nl

Door Jacobien Sap (Voorzitter projectgroep Baas over eigen arbeidsvoorwaarden)

Deel deze pagina

Moet je met een flexcontract ook een hypotheek kunnen krijgen?

Moet een zzp’er een uitkering krijgen als hij of zij ziek is?

Hoe bouw je als zelfstandige pensioen op?

Wie betaalt scholing als je steeds van baan wisselt en hoe zorgen we dat die wisselingen goed op elkaar aansluiten? 

Volg ons