De arbeidsmarkt is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Zowel werkgevers als werknemers kregen te maken met globalisering, robotisering, flexibilisering en nog een aantal andere trends. Dat vergt niet alleen flexibiliteit in tijd, maar ook flexibiliteit in capaciteit. De traditionele definitie van arbeid is daarom aan vernieuwing toe. Zo ook de rollen in de arbeidsrelatie. Werknemers krijgen te maken met een ander pakket aan werkzaamheden en manieren van inzetbaarheid.

Winnaars en verliezers
Wanneer we spreken over de toekomst, hebben we het vaak over de winnaars en de verliezers. Sommige partijen hebben een betere positie op de arbeidsmarkt van morgen dan andere partijen. We spreken hierbij over hoogopgeleiden versus laagopgeleiden, allochtoon versus autochtoon, etc. We maken onderscheid tussen veel verschillende categorieën en kijken naar wat we van de statistieken kunnen aflezen omtrent de positie van een individu.

Goed werk
Op de flexibele arbeidsmarkt zijn de winnaars degenen die de kans krijgen om zich te (blijven) ontwikkelen. Klara Boonstra, juriste bij FNV en hoogleraar internationaal sociaal recht aan de VU, spreekt over ‘Goed Flexwerk’. Een manier van flexwerken dat zich van andere vormen onderscheid door, inderdaad, de mogelijkheid om je te ontwikkelen als werknemer. Maar ook de mogelijkheid om trots en plezier te halen uit je werkzaamheden. ‘Goed Flexwerk’ is daarnaast ook ‘zeker’, voor zover mogelijk bij flexwerk. ‘Goed Flexwerk’ is gewoon ‘Goed Werk’, zo stelt de juriste van het FNV.

Goed werkgeverschap
In de discussie over het flexibele werken en de arbeidsmarkt van de toekomst, spreken we veel over de positie van de werknemer. We spreken over zijn veranderende rol en de wijze waarop instituties zich aan moeten passen aan deze vernieuwde realiteit. Natuurlijk is de rol van de werknemer in de arbeidsmarkt van de toekomst zeer belangrijk, maar het lijkt erop dat we af en toe vergeten dat er nog een andere partij is. De werkgever. Voor de komende periode zou ik dan ook willen vragen om niet alleen na te denken over de betekenis van de flexibilisering van de arbeidsmarkt voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. En ik stel mij dan in het bijzonder de vraag; Wat is nou eigenlijk ‘Goed Werkgeverschap’?

Rutger van Weeren en Hylke van der Wal

Deel deze pagina

Moet je met een flexcontract ook een hypotheek kunnen krijgen?

Moet een zzp’er een uitkering krijgen als hij of zij ziek is?

Hoe bouw je als zelfstandige pensioen op?

Wie betaalt scholing als je steeds van baan wisselt en hoe zorgen we dat die wisselingen goed op elkaar aansluiten? 

Volg ons