Honderd jaar geleden staken een aantal creatieve geesten de koppen bij elkaar om na te denken over hoe de wereld er over vijftig jaar uit zou zien. Uit hun creatief ontsproot een fantastische uitvinding: de strontschepper, die de straten van paardenstront schoonde. Twintig jaar later werd de eerste auto in gebruik genomen. “Ik hoop dat wij een nieuwe auto uit gaan vinden, en geen strontschepper.” Zo opende Michiel Hietkamp (CNV Jong) de kick-off van ReflexLAB. Vrijdag waren we te gast bij Randstad voor de eerste bijeenkomst van een reeks masterclasses waar 50 jongeren nadenken over de toekomst van de arbeidsmarkt. Waar willen wij als jongeren naartoe?

De middag begon met een quiz over de uitkomsten van een enquête van de jongerenbonden over de arbeidsmarkt. Een overweldigende meerderheid van de jongeren wil een vast contract. Verrassender is de volgende statistiek, slechts 33% van de geënquêteerden is het eens met de volgende stelling: “Ik heb liever een tijdelijke uitdagende baan waarin ik mij volop kan ontwikkelen dan een minder spectaculaire baan”. Zo te zien slaat ReflexLAB de spijker op haar kop met het thema ‘flexibilisering’.

Vervolgens was er een paneldebat met vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Weinig verassend en een beetje lame waren de reacties die ik het meest terugkreeg bij de borrel. De vertegenwoordigers hadden zich al ingegraven rond het thema dat momenteel het Verdun van de polder is geworden. Reden te meer dat jongeren zich in deze discussie gaan mengen.

Een aantal vernieuwende thema’s werden vanuit de zaal al aangekaart tijdens het debat. Wie wint of verliest er het meest van flexibilisering? Wordt de positie op de arbeidsmarkt van lager opgeleiden niet disproportioneel geraakt? Moeten flexwerknemers niet een hoger loon krijgen omdat ze meer risico lopen? Zoals iemand op de borrel betoogde moeten we fundamenteel beginnen. Denk vanuit het doel en niet vanuit het huidige systeem: Het doel is een stabiel inkomen, de mogelijkheid om goed te wonen. De vraag is hoe we in Nederland vorm gaan geven aan deze wensen. We moeten daarbij niet direct vervallen in discussies over het vaste contract in de huidige context maar groot denken. Een grote ambitie die me wel besteed lijkt aan deze ambitieuze groep jongeren!

Jurriaan Kalf is econoom en is begaan met veel maatschappelijke thema’s zoals pensioenen en arbeidsvoorwaarden. Hij schrijft op persoonlijke titel en je kunt hem ook volgen op tumblr.

Deel deze pagina

Moet je met een flexcontract ook een hypotheek kunnen krijgen?

Moet een zzp’er een uitkering krijgen als hij of zij ziek is?

Hoe bouw je als zelfstandige pensioen op?

Wie betaalt scholing als je steeds van baan wisselt en hoe zorgen we dat die wisselingen goed op elkaar aansluiten? 

Volg ons