In het tweede kwartaal van 2014 was de werkloosheid onder jongeren iets lager dan een jaar geleden. Er waren ook minder jongeren actief op de arbeidsmarkt: de beroepsbevolking telde 65.000 15- tot 25-jarigen, minder dan in het tweede kwartaal van 2013. Jongeren gaven aan, vaker dan een jaar eerder, geen werk te willen doen vanwege het volgen van een opleiding. 

Minder werkloze jongeren, maar ook minder werkende jongeren
In het tweede kwartaal van 2014 telde ons land 129.000 werkloze 15- tot 25-jarigen. Dat zijn er 15.000 minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. In dezelfde periode nam het aantal jongeren in de werkzame beroepsbevolking ook af: het waren er 43.000 minder dan in het tweede kwartaal van 2013. Er zijn dus minder jongeren actief op de arbeidsmarkt.

Meer jongeren willen of kunnen niet werken
In het tweede kwartaal van 2014 behoorden 1,2 miljoen jongeren tot de niet-beroepsbevolking. Dit waren er 65.000 meer dan een jaar eerder. Het overgrote deel van de toename (59.000) bestond uit jongeren die aangaven niet twaalf uur of meer te kunnen of willen werken. Het aantal jongeren dat op korte termijn aan een baan kan beginnen, maar de afgelopen vier weken niet heeft gezocht, was vrijwel even hoog als in het tweede kwartaal van 2013. In hetzelfde tijdsbestek nam het aantal 15- tot 25-jarigen dat niet op korte termijn kan beginnen toe met 7.000.

Jongeren kiezen weer vaker voor opleiding of studie
De belangrijkste reden dat meer jongeren aangeven geen betaald werk te kunnen of willen, was dat ze een opleiding of studie volgen. In het tweede kwartaal van 2013 gaven 906.000 15- tot 25-jarigen dit op als reden voor het niet kunnen of willen werken. In het tweede kwartaal van 2014 waren dat er 955.000. Jongeren kiezen er vaker voor om hun verblijf in de schoolbanken te verlengen en starten daarmee later op de arbeidsmarkt.

CBS, 18-09-2014

Deel deze pagina

Moet je met een flexcontract ook een hypotheek kunnen krijgen?

Moet een zzp’er een uitkering krijgen als hij of zij ziek is?

Hoe bouw je als zelfstandige pensioen op?

Wie betaalt scholing als je steeds van baan wisselt en hoe zorgen we dat die wisselingen goed op elkaar aansluiten? 

Volg ons