Wanneer we terugdenken aan de gulden, wordt een groot gedeelte van de maatschappij vervuld met nostalgische gevoelens. De gulden staat symbool voor een tijd waarin ‘alles beter was’. Een uitgebreid sociale zekerheidsstelsel, en na afgestudeerd te zijn kreeg je meteen een baan. Bedrijven stonden voor je in de rij. Toch?

Voor veel jongeren die nu rond de 25 zijn, kan deze herinnering aan de jaren ’90 best eens kloppen. Maar nog geen tien jaar daarvoor had Nederland te kampen met massale (jeugd)werkloosheid. Een goede opleiding bood nauwelijks garantie op een dito baan. De geschiedenis lijkt zich ruim 30 jaar later te herhalen.
Nieuwe werkvormen
Gelukkig niet volledig. Het verschil met de jaren ’80 van de vorige eeuw is dat de keuzevrijheid van de gemiddelde kersverse afgestudeerde tegenwoordig veel groter is. Flexibel werken, jezelf ‘verhuren’ als zzp’er of een combinatie van zzp-schap en een parttime baan in loondienst (hybride ondernemerschap) worden steeds meer maatschappelijk geaccepteerd.

Tegelijkertijd geldt dat pensioenen en sociale zekerheden versoberen en dat maakt het best eng om een sprong in het diepe te wagen en geheel of gedeeltelijk te kiezen voor het ondernemerschap. De overheid past steeds opnieuw bestaande wetten aan om maar zo goed mogelijk aan te sluiten bij de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, in plaats van een werkelijke systeemverandering door te voeren.
Werknemersskills en ondernemersskills
Maar belangrijker nog: we zijn het ondernemen verleerd. Het is in de tweede helft van de 20e eeuw normaal geworden om een vast contract te krijgen bij een bedrijf en niet zelden werkten mensen hun hele leven voor één of twee werkgevers. We leerden ‘werknemersskills’.
 
In deze tijd wordt het steeds belangrijker dat we zelf kansen gaan maken. We moeten leren om te denken als ondernemer, maar hoeven niet per se ondernemer te zijn. Leren om de talenten van een ander te waarderen en weten waar we zelf eigenlijk goed in zijn. Weten hoe je kansen ziet en hoe je deze kunt omzetten in concrete actie. Een ondernemende houding vereist ‘ondernemersskills’.
Ondernemerschap stimuleren
Waar het onderwijs je zou moeten voorbereiden op de toekomst, vergeten ze je deze skills aan te leren. Wij zijn, kortom, niet goed voorbereid en daardoor vaak bang om zelf de sprong te wagen.

Er zijn al veel kleine initiatieven die werken om jongeren ervaring te laten opdoen met ondernemerschap. Initiatieven die jongeren klaarstomen voor de arbeidsmarkt van tegenwoordig. Denk aan Jong Ondernemen dat lesprogramma’s aanbiedt op middelbare scholen voor ondernemerschap met aandacht voor alles wat komt kijken bij ondernemen. Of Starters4Communities dat jongeren de kans biedt om werkervaring op te doen door mee te werken met ondernemende sociale initiatieven.
Zelf kansen maken
Het wordt nu tijd dat er ook een landelijk initiatief ontstaat. Een initiatief wat jongeren, verdeeld over alle lagen van de samenleving, kennis laat maken met ondernemersskills; de vaardigheden die nodig zijn voor de arbeidsmarkt van de 21e eeuw. De ambitie is niet om van iedereen een ondernemer te maken, maar wel om mensen ondernemend te leren denken. Wie pakt dit op?

Hylke van der Wal & Rutger van Weeren

Deel deze pagina

Moet je met een flexcontract ook een hypotheek kunnen krijgen?

Moet een zzp’er een uitkering krijgen als hij of zij ziek is?

Hoe bouw je als zelfstandige pensioen op?

Wie betaalt scholing als je steeds van baan wisselt en hoe zorgen we dat die wisselingen goed op elkaar aansluiten? 

Volg ons