ReflexLAB is een initiatief van FNV Jong, CNV Jongeren en de ABU.

Heb je een opmerking of een vraag? Stuur dan een e-mail naar info@reflexlab.nl of bel 020-5816 377.

FNV Jong
FNV Jong is een belangenorganisatie vóór en dóór jongeren. FNV Jong maakt zich hard om ervoor te zorgen dat jouw eerste stappen op de arbeidsmarkt zo goed mogelijk verlopen. Want iedere jongere die we beter op weg helpen bij een stage, (bij)baan of vakantiebaan brengt ons weer één stapje dichter bij een arbeidsmarkt waar jongeren de ruimte krijgen. Wij komen op voor de rechten van jongeren en zorgen ervoor dat scholen, werkgevers en politiek hun zaken beter regelen. Belangrijke thema's zijn het verminderen van de jeugdwerkloosheid, het verhogen van de minimumjeugdlonen en het zorgen voor betere stages tegen eerlijke vergoedingen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat jongeren goed geïnformeerd worden over hun rechten en plichten op het gebied van werk, stage en bijbanen.

 

 

 

CNV Jongeren
CNV Jongeren komt op voor de jonge werkenden in Nederland: de bijbaners, de vakantiewerkers, de stagiairs en de starters. Voor jou dus! Wij houden goed in de gaten dat je veilig en prettig kunt werken, dat je rechten worden beschermd en dat beleidsmakers rekening houden met de toekomst van jongeren. Daarnaast helpen we je met al je vragen en problemen over stagelopen, solliciteren, werk en inkomen. CNV Jongeren biedt niet alleen praktische hulp en advies aan jongeren op school en de arbeidsmarkt; wij hebben meer dan 55 jaar ervaring in het succesvol ontwikkelen en uitvoeren van zowel nationale als internationale projecten. Altijd in samenwerking met jongeren.

 

 

 

ABU
De Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU) is sinds 1961 dé belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland. Met zo'n 500 leden vertegenwoordigt de brancheorganisatie circa 65 procent van de markt. Daarmee is de ABU de grootste en meest toonaangevende werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche. Er zijn veel uitzendondernemingen die op commerciële basis arbeidskrachten ter beschikking stellen in Nederland. Slechts een deel daarvan is aangesloten bij de ABU. Een ABU-lid moet namelijk voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies. Daardoor hebben opdrachtgevers en uitzendkrachten de garantie dat ABU-leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Omdat zij periodiek worden gescreend is kwaliteit continu gewaarborgd.

Samen realiseren de ABU-leden per jaar meer dan 298 miljoen uitzenduren. Zo helpen zij honderdduizenden uitzendkrachten aan werk en werkervaring én duizenden ondernemingen aan flexibele arbeidskrachten. De uitzendbranche vervult per jaar 1,4 miljoen tijdelijke banen en per jaar kunnen ruim 750.000 mensen aan de slag door een uitzendbureau. De sector is daarmee de grootste werkgever in Nederland.

 

 

 

 

NSvP
De Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) maakt zich sterk voor het optimaliseren van ruimte en plek voor divers talent op de arbeidsmarkt van nu en morgen. De stichting wil bereiken dat mensen hun capaciteiten optimaal kunnen benutten en ontwikkelen in hun werk. Kennisontwikkeling en kennisuitwisseling zijn onze belangrijkste activiteiten. De NSvP stimuleert en (co-)financiert al meer dan vijftien jaar de verbinding tussen wetenschap en praktijk en verspreidt kennis over employability, motivatie, sociale innovatie en diversiteit met behulp van verschillende media. De NSvP zoekt nadrukkelijk naar nieuwe manieren van kennisontwikkeling en kennisverspreiding, waarbij de afstand tussen theorie en praktijk en het gat tussen kennisontwikkeling en -toepassing wordt overbrugd. Centraal in de huidige missie staat ‘De Omkering’: een beweging die het werk aanpast aan de mens - in plaats van de mens aan het werk. Een beweging gestoeld op inclusiviteit die ruimte schept voor verschil in talent.

 

 

 

CAOP
Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen. De kracht van de organisatie is het uitgebreide netwerk in politiek, ambtelijke top, wetenschap (leerstoelen), beleid en praktijk. Het CAOP legt verbindingen tussen de verschillende sectoren in het publieke domein, zoals de rijksoverheid, zorg en onderwijs. Met tweehonderd professionals die gewend zijn effectief te opereren in de zorg, onderwijs, overheid en andere publieke sectoren, beschikt het CAOP over actuele informatie, brede deskundigheid en een relevant netwerk. Onze dienstverlening varieert van advies geven en onderzoek doen op veel verschillende arbeidsmarktthema's tot het uitvoeren van projecten en het geven van trainingen en opleidingen. De inbreng van jongeren is voor ons belangrijk om te anticiperen op de arbeidsmarktvraagstukken van morgen.

 

 

Deel deze pagina

ReflexLAB

Het platform voor jongeren met een mening over flexwerk. Wij zorgen dat jouw stem gehoord wordt!

Moet je met een flexcontract ook een hypotheek kunnen krijgen?

Moet een zzp’er een uitkering krijgen als hij of zij ziek is?

Hoe bouw je als zelfstandige pensioen op?

Wie betaalt scholing als je steeds van baan wisselt en hoe zorgen we dat die wisselingen goed op elkaar aansluiten? 

Volg ons