De landelijke campagne over de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is
bedoeld om mensen met een tijdelijk contract te informeren over hun nieuwe rechten. De campagne richt zich vooral op jongeren. Het aantal
flexibele contracten is in de afgelopen jaren vooral bij jongeren tussen de 15 en 25 jaar fors toegenomen van 35 procent in 2002 naar 58 procent in 2013.

Op de website www.mijnwerkenzekerheid.nl is te zien wat de nieuwe regels voor tijdelijke contracten, WW en ontslag voor iemand persoonlijk
betekenen. Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid wordt onder andere de rechtspositie van werknemers met een tijdelijk contract of oproepcontract gewijzigd. Zo krijgen mensen met een tijdelijk contract vanaf 1 juli 2015 ook recht op een zogenoemde transitievergoeding als ze ten minste twee jaar in dienst zijn geweest en de arbeidsovereenkomst is geëindigd op initiatief van de werkgever. Daarnaast gaan elkaar opvolgende tijdelijke contracten over in een vast contract als een periode van twee jaar wordt overschreden. Nu is dat nog na drie jaar. Zo wordt voorkomen dat werknemers te lang op opeenvolgende tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werken waar het structurele werkzaamheden betreft.

De tussenperiode waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd  van drie naar zes maanden, waardoor draaideurconstructies worden tegengegaan. Ook moet bij tijdelijke contracten uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst
duidelijkheid gegeven worden over een eventuele verlenging van het contract. Zo krijgen mensen meer zekerheid over hun inkomsten.

Binnen Europa biedt Nederland, na Engeland, de laagste bescherming aan flexwerkers. Door de toenemende flexibilisering is het verschil tussen
vast en flex groter geworden. Flexwerkers hebben minder zekerheid over hun toekomst, ondervinden vaak  problemen bij het afsluiten van een
hypotheek, en weten niet hoelang ze werk hebben. Het is ook om die reden belangrijk dat mensen met een tijdelijk contract sneller uitzicht hebben op een vast contract.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Deel deze pagina

Moet je met een flexcontract ook een hypotheek kunnen krijgen?

Moet een zzp’er een uitkering krijgen als hij of zij ziek is?

Hoe bouw je als zelfstandige pensioen op?

Wie betaalt scholing als je steeds van baan wisselt en hoe zorgen we dat die wisselingen goed op elkaar aansluiten? 

Volg ons