Tijdens de tweede editie van het ReflexLAB gaan de deelnemers met de volgende thema's aan de slag:

Flexwerkstress
Vraagstuk: Hoe kan flexwerkstress meer bekendheid krijgen en hoe kunnen we het voorkomen?

Deelnemers:            Sjoerd, Humera, Eerke en Femke 
Procesbegeleider:   Niels-Ingvar Boer 
Kennispartner:         Khalid Azaugagh


FlexKRACHT
Vraagstuk: Onder welke voorwaarden borgen we bestaanszekerheid van werknemers, op basis van hun individuele ontwikkeling, en zodanig dat vast/flex-contractvormen) er niet meer toe doen?
 
Deelnemers:             Dorien, Pauline, Jeroen, Nina en Jim
Procesbegeleider:    Maurice Rojer 
Kennispartners:        Marjolein Ten Hoonte, Pim Paulusma en Semih Eski


Ondernemerschap als reële beroepskeuze
Vraagstuk: Hoe zorgen we ervoor dat ondernemers ondersteuning vinden? Procesondersteuning van startup naar scale up.

Deelnemers:             Marleen, Floor, Victor, Lauke, Bianca en Roelle
Procebegeleider:     Justine Feitsma 
Kennispartners:        Michel Scheidt en Hylke van der Wal


Nieuwe manieren van leren
Vraagstuk: Hoe bieden we iedereen (jong, oud, kansarm en kansrijk) de ruimte om zich te verdiepen en te verbreden?

Deelnemers:            Anke, Barbara, Frans, Lianne en Roos
Procesbegeleider:   Semih Eski en Justine Feitsma 
Kennispartners:       Eva Bik, Aukje Nauta en Luc Dorenbosch


Robotisering
Vraagstuk 1: Is, in deze tijd van digitalisering en robotisering, de arbeidsovereenkomst nog de manier waarop mensen met elkaar afspraken maken over te leveren diensten?
Vraagstuk 2: Wat doen we met de lbo/mbo opgeleide mensen die op straat komen te staan als gevolg van verdergaande digitalisering?

Deelnemers:            Jochum, Jan, Kristina, Sander en Pieter
Procesbegeleider:   Marieke Huber 
Kennispartner:         Evert Verhulp

 

 

 

Deel deze pagina

ReflexLAB

Het platform voor jongeren met een mening over flexwerk. Wij zorgen dat jouw stem gehoord wordt!

Moet je met een flexcontract ook een hypotheek kunnen krijgen?

Moet een zzp’er een uitkering krijgen als hij of zij ziek is?

Hoe bouw je als zelfstandige pensioen op?

Wie betaalt scholing als je steeds van baan wisselt en hoe zorgen we dat die wisselingen goed op elkaar aansluiten? 

Volg ons