Maastricht University, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Bouillonstraat 1-3, Statenzaal

Maandag 26 jan 2015, 12:15 - 19:00

Een discussie over de pensioenen in Nederland kan niet gevoerd worden zonder aandacht te besteden aan de verschillende arbeidsvormen en verschuivingen daarbinnen die vandaag de dag in Nederland voorkomen. Behalve de arbeidsvormen laten ook de inkomensbehoeften van de oudere deelnemers en de gepensioneerden een verandering zien waarmee rekening gehouden moet worden. 

Tijdens het pensioenseminar wordt ingegaan op de economische ontwikkelingen in Nederland en de effecten op de arbeidsmarkt, waaronder het belang van duurzame inzetbaarheid. De huidige arbeidsmarkt laat meer en meer verschillende arbeidsvormen zien die allemaal hun eigen dynamiek kennen. Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen wordt de vraag urgent waar het pensioen naar toe moet, welke pensioenverwachtingen zijn er en hoe kunnen we hier nu al op inspelen. Aspecten die daarin een rol spelen zijn onder andere de toename van flexkrachten en zzp-ers, de toegenomen levensverwachting voor de oudere werknemer, de gepensioneerde en de gezondheid van deze oudere. Tot welke knelpunten leidt dit in de uitvoeringspraktijk en hoe kan dit aangepakt worden binnen de bewegende en veranderende arbeidsmarkt? Daarnaast rechtvaardigen de ontwikkelingen de vraag wat de rol van de fiscaliteit hierin moet zijn. In hoeverre is de fiscale faciliëring van pensioen in de opbouw- en uitkeringsfase nodig dan wel gewenst in relatie tot deze ontwikkelingen of moeten we ons gaan richten op een defiscalisering van het pensioen? Bij het inrichten van de pensioenregeling en het maken van keuzes dient echter ook gelet te worden op de inkomenspositie van de gepensioneerde en de veranderende financiële behoeften van ouderen. Alleen zo kun je mensen op een betaalbare wijze hopelijk tevreden met pensioen laten gaan.

Programma

12.15 – 13.00: Ontvangst & lunchbuffet

 

13.00 – 13.15: Opening & korte inleiding door middagvoorzitter

Ir. G.M.A. (Gerard) Rutten, Bestuurslid Pensioenfederatie / Directeur DSM Pension Services

13.15 – 14.00: Duurzame inzetbaarheid en pensioenverwachtingen

Prof. Dr. A. (Andries) de Grip, hoogleraar Economie, Maastricht University / Directeur Research Centre for Education and the Labour Market (ROA)

14.00 – 14.45: Terug de polder in: pleidooi voor een werkende arbeidsmarkt

Prof. Mr. F.B.J. (Ferdinand) Grapperhaus, hoogleraar (Europees) arbeidsrecht, Maastricht University / Partner Allen & Overy LLP / Kroonlid SER

14.45 – 15.30: De eisen van gewijzigde arbeidsrelaties aan uitvoering en fiscaliteit

Drs. Ir. L. (Lilian) van Duijnhoven AAG, Director PwC Pensions, Actuarial & Insurance Services

15.30 – 16.00: Pauze

16.00 – 16.45:Is fiscaliteit aan herziening toe?

Dr. A.H.H. (Anouk) Bollen-Vandenboorn, Universitair hoofddocent Belastingrecht, Maastricht Centre for Taxation, Maastricht University / Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zeeland-West-Brabant

16.45 – 17.30:Tevreden met pensioen?

Dr. A.J. (Arjan) Soede, Wetenschappelijk medewerker Sociaal en Cultureel Planbureau

17.30 – 17.45: Afsluiting door middagvoorzitter

17.45 – 19.00: Borrel

 

Deel deze pagina

Moet je met een flexcontract ook een hypotheek kunnen krijgen?

Moet een zzp’er een uitkering krijgen als hij of zij ziek is?

Hoe bouw je als zelfstandige pensioen op?

Wie betaalt scholing als je steeds van baan wisselt en hoe zorgen we dat die wisselingen goed op elkaar aansluiten? 

Volg ons