De cao moet op de schop, maar wie durft de eerste stap te zetten in het spanningsveld tussen werkgevers en vakbonden? Nu de volwassenen het laten afweten komen de jongeren in actie!

De cao onderhandelaars hebben dit jaar nog een flinke klus te doen. Natuurlijk is het gebruikelijke spel van werkgevers- en werknemersorganisatie een van de oorzaken van het feit dat een groot aantal cao's nog niet is afgesloten.  Echter worden er ook steeds vaker vraagtekens geplaatst bij het concept van de cao zelf. Zo laat ook de politiek, met Steven van Weyenbergen (D66) als een belangrijke aanjager, weten dat de cao drastisch vernieuwd moet worden. Die oproep lijkt langzaam steeds meer gehoor te krijgen. En ook jongeren roeren zich en komen met verfrissende ideeën voor een toekomstbestendige cao.

Jeugdig optimisme

De sociaal economische raad heeft eerder al onderzoek laten doen naar de toekomst van de cao en de bevindingen daarvan gepubliceerd in het rapport verbreding draagvlak cao afspraken (SER, 2013). Wonderbaarlijk concludeert de SER dat het juist de jongeren zijn die het meeste vertrouwen hebben in en waarde hechten aan de cao. De SER baseert zich hierbij op de uitkomsten van de nationale enquête arbeidsomstandigheden 2013 van TNO.  Maar enige nuancering lijkt hier op zijn plaats. Zo blijkt inderdaad dat jongeren (15-24) enthousiaster zijn over de cao dan hun oudere collega's. Echter blijkt dat jongeren op bijna alle vragen positiever antwoorden dan hun oudere collega's. De belangrijkste conclusie die we daaruit kunnen opmaken is dat we met een optimistische generatie te maken hebben.

ReflexLAB

In de afgelopen maanden hebben vijftig van die jonge positievelingen meegedaan aan het ReflexLAB: hét platform voor jongeren met een mening over de toekomst van de arbeidsmarkt. Arbeidsvoorwaarden is één van de onderwerpen die in dat lab zijn behandeld. Het organiseren van arbeidsvoorwaarden in collectief verband is belangrijk voor de economie en een typisch Nederlands fenomeen. Werkgevers ontlenen daaruit continuïteit en werknemers zekerheid. Maar de inhoud van die arbeidsvoorwaarden en vooral de wijze waarop deze tot stand komen is een schaakspel geworden waar jongeren niets van snappen. Zelf als voormalig HRM-student heb ik helaas moeten ervaren dat je tijdens de opleiding nauwelijks tot niet wordt bijgebracht hoe de wereld van collectieve arbeidsovereenkomsten in elkaar zit.

Wat jongeren willen

Uit onderzoek van het ReflexLAB blijkt dat meer dan de helft van de jongeren vooraf graag meer betrokken wil worden bij de vorming van arbeidsvoorwaarden. Opvallend daarbij is dat ruim 60% aangeeft zich niet vertegenwoordigd te voelen door de vakbeweging terwijl 80% van de jongeren de cao wel wil behouden. Vooral de wijze waarop de cao tot stand komt moet anders als het aan de jongeren ligt. Een overweldigende meerderheid (80%) van de jongeren wil op digitale wijze betrokken worden bij de totstandkoming van de cao. Essentieel voor deze jongeren is dat iedereen die onder de cao valt ook kan meedenken en zijn of haar inbreng kan hebben, ongeacht of je wel of niet lid bent van de vakbeweging.

Uit dat zelfde onderzoek van het ReflexLAB blijkt dat 75% van de jongeren flexibiliteit en keuzevrijheid van belang vinden in hun arbeidsvoorwaarden. Je kunt hierbij denken aan een schuif systeem waarbij binnen kaders kan worden gekozen om bepaalde arbeidsvoorwaarden in meerdere of mindere maten te benutten, zoals bij een zorgverzekering. Er is echter één inhoudelijk aspect waar alle jongeren het eens over lijken te zijn: scholing. Bijna alle jongeren geven aan dat scholing de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde is en dat deze nog onvoldoende terugkomt in hun huidige arbeidsvoorwaardenpakket.

Wat schuift het?

De jongeren uit het ReflexLAB pleiten voor een toegankelijke, begrijpbare en flexibel cao. Een 'collectief schuifsysteem' moet zorgen voor extra keuzemogelijkheden naast betere benutting van de mogelijkheden die er al zijn. Het schuifsysteem zou vergelijkbaar zijn met het systeem van (zorg)verzekeraars. Een dergelijk systeem past bij de wensen van jongeren als het gaat om arbeidsvoorwaarden en zal het zodoende ook meer bewustzijn én betrokkenheid creëren. Jongeren zullen zich simpelweg gaan afvragen: wat schuift het?

Door Jessy van den Boogaard.
Jessy is HR consultant bij SBI Formaat en deelnemer aan het ReflexLAB. Op zijn blogsite vind je meer blogs en interessante links.

Ter info: op 27 mei had de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een hoorzitting over de toekomst van de cao.

Bron: http://www.penoactueel.nl/Home/Algemeen/2015/5/Waarom-Jongeren-een-eigen-cao-willen-1768183W/

 

Deel deze pagina

Moet je met een flexcontract ook een hypotheek kunnen krijgen?

Moet een zzp’er een uitkering krijgen als hij of zij ziek is?

Hoe bouw je als zelfstandige pensioen op?

Wie betaalt scholing als je steeds van baan wisselt en hoe zorgen we dat die wisselingen goed op elkaar aansluiten? 

Volg ons